اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 844 مورخ:[1397-03-12 12:46:01]

»
»قابل توجه مراجعه کنندگان جهت امور فارغ التحصیلی

به علت شروع امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از روز شنبه 19 خرداد الی شنبه 9 تیر 1397 مؤسسه از انجام امور فارغ التحصیلی معذور است.