اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 850 مورخ:[1397-05-06 09:27:01]

»
»قابل توجه دانشجویان مشروط و دانشجویانی که برای ادامه تحصیل نیاز به رای کمیسیون موارد خاص دارند:

ادامه تحصیل و انتخاب واحد کلیه دانشجویانی که به علت مشروطی یا اتمام سنوات نیاز به مجوز ادامه تحصیل دارند صرفاً با صدور رای کمیسیون موارد خاص امکان پذیر است و در صورت تاخیر در درخواست، عواقب آن در زمان انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد.

مراحل ثبت درخواست :

1- مراجعه به سایت اینترنتی سامانه خدمات آموزشی (بررسی موارد خاص)

قسمت دانشجويان - سامانه خدمات آموزشيكميسيون موارد خاص

2-در صورت داشتن گواهی پزشکی، اسکن شود.

3-قبل از ثبت موارد لازم است دانشجو دستورالعمل شورای بررسی موارد خاص را مطالعه کند.

 در صورت بروز مشکل به قسمت پرسشهای متداول مراجعه شود.

4-اسکن مدارک موردنیاز و uploadدر محل‌های مورد نظر، حجم مدارک اسکن شده نباید بیشتر از 500kb  باشد.

مراحل ثبت نام كامل شد تحويل كد رهگيري و فرم در دست بررسي دانشگاه

فرم به کارشناس آموزش (خانم آزادبخت) تحویل داده شود.

نکات مهم

1-دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورتی که 2 بار متوالی یا متناوب مشروط شوند از ادامه تحصیل محروم می‌باشند.

2-دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته در صورتی که 3 بار متوالی یا متناوب مشروط شوند از ادامه تحصیل محروم می‌باشند.

3-سنوات تحصیلی مجاز در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 ترم می‌باشد.

4- سنوات مجاز تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته 10 ترم می باشد .

5 - سنوات تحصیلی مجاز برای دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد 5 ترم میباشد.