اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 841 مورخ:[1397-02-26 09:00:01]

»
»دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از روز شنبه 29 اردیبهشت 1397 به واحد مالی مؤسسه مراجعه نمایید.