اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 860 مورخ:[1397-07-08 13:31:01]

»
»تاریخ گروهبندی آزمایشگاه ها

 

لطفاً جهت گروهبندی آزمایشگاه از ساعت 13روز شنبه 4 اسفند 1397 به آقای رنجبر مراجعه نمایید.