اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 845 مورخ:[1397-03-12 13:16:01]

»
»اسامی دانشجویان حذف شده بعلت غیبت کلاسی بیش از حد مجاز نیمسال دوم 97-96

 

 

 

نام درس نام استاد دانشجوی حذف شده
زبان فارسی آقای فرهادی افشین زاهدی
زبان فارسی آقای فرهادی سحر وفایی نژاد
آزمایشگاه ژنتیک2 آقای محمدپور هدی دیانی
آزمایشگاه ژنتیک2 آقای محمدپور فاطمه زهرا خداشناس قادیکلائی
آزمایشگاه ژنتیک2 آقای محمدپور زینب سنجابی
آزمایشگاه ژنتیک2 آقای محمدپور عاطفه شاکرمی
زبان عمومی خانم کریمپور پرستو روانشاد
زبان عمومی خانم کریمپور پریسا فلاح
زبان عمومی خانم کریمپور فاطمه قنبری
زبان عمومی خانم کریمپور سمیه هاشمی
زبان عمومی خانم کریمپور محمد ولی نژاد
زبان عمومی خانم کریمپور علیرضا غلامی
زبان عمومی خانم کریمپور مریم یوسفی
زبان عمومی خانم کریمپور بهاره عمادی
متون زیست شناسی خانم کریمپور نسترن قنبری
متون زیست شناسی خانم کریمپور امیرحسین نجارتبار
متون زیست شناسی خانم کریمپور حسین سنمبری
 آمار زیستی آقای افضلی  ثریا غلامی
 ریاضی 1  آقای افضلی  سید علیرضا جعفری
 ریاضی 1 آقای افضلی افشین زاهدی
ریاضی 1 آقای افضلی مانا کیانی
 ریاضی 1  آقای افضلی  مهدی خالقدوست
شیمی آلی 2 آقای علیزاده سالار مهمان نواز
شیمی آلی 1 آقای علیزاده سید علیرضا جعفری
شیمی آلی 1 آقای علیزاده افشین زاهدی
شیمی آلی 1 آقای علیزاده مانا کیانی
شیمی آلی 1 آقای علیزاده نگین مزیدی
شیمی آلی 1 آقای علیزاده معصومه جلیلی سالک