اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 825 مورخ:[1396-10-13 11:00:01]

»
»اسامی دانشجویان حذف شده بعلت غیبت کلاسی بیش از حد مجاز نیمسال اول 97-96

برای دیدن اسامی روی تیتر خبر کلیک نمایید.

چاپ این صفحه
نام و نام خانوادگی دانشجو نام درس حذف شده استاد درس حذف شده  
میلاد نظری آزمایشگاه شیمی1 استاد نیازی  
مهسا سعادت شیمی1 استاد نیازی  
بیتا ولی پور عزیزی شیمی1 استاد نیازی  
خلیل خانی زبان عمومی استاد کریمپور  
زهرا گرجی زاده زبان عمومی استاد کریمپور  
مهدیه مهدی زاده زبان عمومی استاد کریمپور  
فاطمه بهزاد کلایی متون روانشناسی استاد کریمپور  
منیژه حسین پور متون روانشناسی استاد کریمپور  
معصومه روح اله پور متون روانشناسی استاد کریمپور  
عزاله مقامی متون روانشناسی استاد کریمپور  
نوریه آهنی متون زیست استاد کریمپور  
فاطمه غفاری متون زیست استاد کریمپور  
مبینا مهری متون زیست استاد کریمپور  
محمدرضا میرزایحیی متون زیست استاد کریمپور  
نوریه آهنی زیست مولکولی استاد غفاری  
هستی غنی زاده زیست مولکولی استاد غفاری  
سید علیرضا جعفری فارسی استاد فلاح نژاد  
مهسا سعادت فارسی استاد فلاح نژاد  
مینو شهمیری فارسی استاد فلاح نژاد  
مجتبی محبوبی فارسی استاد فلاح نژاد  
محمد انگیزه فارسی استاد فلاح نژاد  
بیتا ولی پور عزیزی فارسی استاد فلاح نژاد  
زهرا گرجی زاده شیمی آلی1 استاد علیزاده در تاریخ 1396/10/14 به لیست اضافه شد.
مهدیه مهدی زاده شیمی آلی1 استاد علیزاده در تاریخ 1396/10/14 به لیست اضافه شد.
هستی غنی زاده شیمی آلی2 استاد علیزاده در تاریخ 1396/10/14 به لیست اضافه شد.