اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 

 


قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی مؤسسه در سال 1397 :

به دلیل تمدید مهلت ثبت نام ورودی های جدید ، تمامی کلاس های مقاطع ذکر شده از روز شنبه 7 مهرماه 1397 برگزار خواهد شد.


اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


اولین جلسه کلاس درس ریاضی 1 ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


برنامه تشکیل کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 :

فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته - استاد اکبرپور

کشت بافت - استاد گرامی

مبانی نظری مهندسی فضای سبز - استاد آزادبخت

زیست فناوری دارویی - استاد اختری

فضای سبز عمودی - استاد داودی

مواد تنظیم کننده رشد - استاد گرامی

اجزاء ساختار منظر - استاد آزادبخت

 

1397/07/12 -1397/07/26 -1397/08/10 -1397/09/01 -1397/09/15 -1397/09/29 -1397/10/13


اصلاح گیاهان - استاد اکبرپور

مدیریت پروژه - استاد تاج ور

ژنتیک جمعیت تکمیلی - استاد محمدپور

مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها - استاد مهدوی

شناسایی گیاهان بومی - استاد آزادبخت

تغذیه و متابولیسم - استاد بهمنیار

1397/07/05 - 1397/07/19 - 1397/08/03 - 1397/08/24- 1397/09/08- 1397/09/22 - 1397/10/06


آمار زیستی - استاد افضلی

ریاضی1 - استاد افضلی

1397/07/14 - 1397/07/28 - 1397/08/12 - 1397/08/26 - 1397/09/01 - 1397/09/24 - 1397/10/08