اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 

 


کلاس درس دانش خانواده بانوان روز شنبه 30 تیرماه 1397 بجای ساعت 8 صبح از ساعت 1.30 الی 5 بعد از ظهر و در کلاس  109 توسط استاد کریمپور برگزار می شود.

ضمناً تاریخ و ساعت تشکیل کلاس درس دانش خانواده آقایان متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ ویرایش خبر 1397/04/27 )


کلاس درس اندیشه اسلامی2 استاد شریعت نژاد روز دوشنبه 25 تیر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/04/25 )


آزمون عملی پایان ترم درس بیوانفورماتیک روز سه شنبه 26 تیر 1397 از ساعت 10 صبح و در مؤسسه آموزش عالی سنا برگزار می گردد.( تاریخ درج خبر 1397/04/20 )

 کلاس درس فیزیک2 استاد زرین کمر روز شنبه 23 تیر 1397 برگزار نمی شود. کلاس فوق العاده این درس متعاقباً اعلام خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/04/20 )