مورخ:[1390-02-02 15:19:01]
»
»اطلاعیه در مورد ثبت نام میهمانی یا انتقالی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقالی برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه 1 اردیبهشت لغایت یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 به وبسایت

https://portal.saorg.ir/

مراجعه نمایند.