مورخ:[1396-09-11 14:00:01]
»
»قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 94 و ماقبل آن

آن دسته از دانشجویانی که قصد  دفاع از پایان­ نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دارند، جهت انجام مراحل دفاع از پایان­ نامه خود تا تاریخ 1396/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.