مورخ:[1396-08-07 12:41:01]
»
»قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی :

برای دیدن اطلاعیه روی تیتر خبر کلیک نمایید.

 

قابل توجه دانشجویان رشته کارشناسی ارشد زیست فناوری میکروبی :

بنا بر اعلام دبیرخانه علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی ، دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی ( بیوتکنولوژی میکروبی ) مجاز به شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی (PhD) رشته زیست پزشکی سامانه ای می باشند.