لیست گروه تلگرام دروس اساتید ( ویرایش 1399/02/28) ساعت 15.37 - کد صفحه : 166

قابل توجه کلیه دانشجویان :

لینک شرکت در کلاس های مجازی تمامی مقاطع از طریق وبسایت مؤسسه قابل دسترس می باشد.

حضور و فعالیت در کلاس های مذکور برای تمامی دانشجویان الزامی بوده و گزارش اساتید محترم مبنی بر برگزاری و حضور دانشجویان در گروه های مجازی از طریق واحد آموزش مؤسسه پیگیری می شود.

دانشجویان میتوانند خرابی لینک ها را به آدرس ایمیل  sanauniversity@yahoo.com گزارش دهند.

نام استاد

کد درس

نام درس

رشته

لینک تلگرام

ابدالي

2050379

بيوتكنولوژي پزشكي

گروه زیست

گروه در واتساپ فعال است

ابدالي

2050380

اخلاق و حقوق بيوتكنولوژي

گروه زیست

گروه در واتساپ فعال است 

ابراهيم زاده معبودي

2050308

شيمي آلي 2

گروه زیست

@organicchemistry2sana

ابراهيم زاده معبودي

2070112

شيمي آلي (2)

گروه زیست

@organicchemistry2sana

اختري

6120111

زيست فناوري دارويي

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی 

 

اسلامي فر

2050331

ميكروبيولوژي 1

گروه زیست

 لینک گروه برای پاسخ به سئوالات درسی دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRzE8aOYca-7ddTlSw

لینک گروه برای پاسخ به سئوالات دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRimUV7Dug810LWnhw

لینک قدیمی :

https://t.me/joinchat/AAAAAFglheJyi19utb7oyQ

اسلامي فر

2070132

زيست شناسي ميكروبي

گروه زیست

لینک گروه برای پاسخ به سئوالات درسی دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRzE8aOYca-7ddTlSw

لینک گروه برای پاسخ به سئوالات دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRimUV7Dug810LWnhw

لینک قدیمی :

https://t.me/joinchat/AAAAAFglheJyi19utb7oyQ

اسلامي فر

2080135

فيزيولوژي ميکروبي

میکروبیولوژی

لینک گروه برای پاسخ به سئوالات درسی دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRzE8aOYca-7ddTlSw

لینک گروه برای پاسخ به سئوالات دانشجویان

https://t.me/joinchat/BXgIHRimUV7Dug810LWnhw

لینک قدیمی :

https://t.me/joinchat/AAAAAFQGkXfuC3xzHKjb3Q

افرايي

2410115

ماهي شناسي ، پرورش و بيماري هاي آبزيان

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/BjGuORVnbWg2LdUiVArIQg

افرايي 2410131 بهداشت و صنایع غذایی 3

بهداشت مواد غذایی

 

افرايي

2410144

کارآموزي در کارخانه هاي فرآوري غذاهاي دريايي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/BjGuOVEL_HUd3aJWLE9Yng

افضلي

2410107

آمار حياتي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/BfgAAxQUNPTZUD0YGOJSgA

افضلي

2050327

آمار زيستي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BfgAAxQUNPTZUD0YGOJSgA

افضلي

2070141

آمارزيستي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BfgAAxQUNPTZUD0YGOJSgA

افضلي

2080131

آمارزيستي

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/BfgAAxQUNPTZUD0YGOJSgA

افضلي

2070142

كارگاه آمار زيستي

گروه زیست

 

افضلي

2510131

مدارهاي الکتريکي 1

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BfgAAxz14_K8tRuu0P-w8Q

افضلي

2510174

مدارهاي الکتريکي 2

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BfgAAxNtzmQhKGTyP-rkxw

افضلي

2510175

الکترونيک 1

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BfgAAxsk7z_v3Nz5yIyGYA

افضلي

221060

روانشناسي كار و مديريت

روانشناسی

https://t.me/joinchat/BM34wRxu4thFi9zOm7Zd6Q

افضلي

5050205

مديريت و حسابداري

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/BM34wRajHVcfnNcoQbXIEg

اكبرپور

5050221

كشت وپرورش (2)

گیاهان دارویی

 

اكبرپور 5050219 روش های اهلی کردن

گیاهان دارویی

 

اكبرپور

5050222

سمينار

گیاهان دارویی

 

اكبرپور

5050223

پروژه

گیاهان دارویی

 

اكبرپور

5050224

كارآموزي

گیاهان دارویی

 

اكبرپور

6010121

اصلاح گياهان باغباني تكميلي

ارشد گیاهان

گروه واتس اپ https://chat.whatsapp.com/LXV71M3C0DKCKceRyE6ENU

اكبرپور

6020132

مديريت گلخانه و نهالستان

ارشد فضای سبز

 

اكبري نودهي

5010205

زمين شناسي

آبیاری

 

اكبري نودهي

5010207

رسم فني(1)

آبیاری

https://t.me/joinchat/AAAAAFQm4A9Z6gsd9uv7Fw

اكبري نودهي

3020119

آب و خاک 3

امور باغی

 

اكبري نودهي

5050114

رابطه آب و خاک و گیاه

کاردانی گیاهان

 

اكبري نودهي

5040209

هوا و اقليم شناسي

محیط زیست

https://t.me/joinchat/AAAAAFgoBzKPdvfXNdSTuA

اكبري نودهي

5050104

هواو اقليم شناسي

کاردانی گیاهان

https://t.me/joinchat/AAAAAFgoBzKPdvfXNdSTuA

اكبري نودهي

3020116

هوا و اقليم شناسي

امور باغی

 

اكبري نودهي

5070107

فيزيك وهواشناسي

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/AAAAAFgoBzKPdvfXNdSTuA

اكبري نودهي

5070204

هواواقليم شناسي

باغبانی

https://t.me/joinchat/AAAAAFgoBzKPdvfXNdSTuA

اكبري نودهي + بهرامیان

5070218

مكانيزاسيون كشاورزي

باغبانی

https://t.me/joinchat/AAAAAFCo1jWcYsqKgaIgMQ

اكبري نودهي

5040210

طرح آزمايشات كشاورزي

محیط زیست

https://t.me/joinchat/AAAAAFE0G3OZiFeyIBc3WA

اكبري نودهي

5090205

طرح آزمايشات كشاورزي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/AAAAAFE0G3OZiFeyIBc3WA

اكبري نودهي

3020109

مبانی آمار و طرح آزمایش های کشاورزی

امور باغی

 

اكبري نودهي

5090207

عمليات كشاورزي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/AAAAAEMzqk7mDbChDTKHYg

اكبري نودهي

5050203

روشهاي آبياري

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/AAAAAFB9l0QfVnFnnfSijg

اكبري نودهي

5090213

آبياري

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/AAAAAFB9l0QfVnFnnfSijg

اكبري نودهي + بهرامیان

3020120

کاربرد ماشین های باغی

امور باغی

 

اكبري نودهي + بهرامیان

5050220

ماشين هاي كاشت وداشت

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/AAAAAFCo1jWcYsqKgaIgMQ

اكبري نودهي + بهرامیان

5070119

ماشينهاي كشاورزي(1)

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/AAAAAFCo1jWcYsqKgaIgMQ

اكبري نودهي + بهرامیان

5090218

ماشين هاي كشاورزي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/AAAAAFCo1jWcYsqKgaIgMQ

اكبري نودهي

6010157

طراحي و سيستم هاي آبياري در گلخانه

ارشد گیاهان

https://t.me/joinchat/AAAAAEz-bRLfbo7KJu9t5Q

اكبري نودهي

6020135

سمينار

ارشد فضای سبز

 

اكبري نودهي

6020138

سيستم اطلاعات جغرافيايي در منظر

ارشد فضای سبز

https://t.me/joinchat/BcYGNBzgz8f-M-G1yLnJjQ

اله وردي

2510191

مباني بيو الکتريک

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BC5Xghy5WJ3YgzlbArdR5w

آزادبخت

2050357

پروژه

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5Rs97aw9kg94KZAZlg

آزادبخت

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5Rs97aw9kg94KZAZlg

آزادبخت

5050103

مباني گياهشناسي

کاردانی گیاهان

https://t.me/joinchat/BpII5RoO7vpwHndIkgLO0w

آزادبخت

5090203

گياهشناسي (2)

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BpII5RoO7vpwHndIkgLO0w

آزادبخت

5070103

گياهشناسي عمومي

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/BpII5RoO7vpwHndIkgLO0w

آزادبخت 6010112

شناخت گیاهان ( جبرانی )

ارشد گیاهان

 
آزادبخت 5050111

شناخت گیاهان دارویی 1

کاردانی گیاهان

 

آزادبخت

2050318

اكولوژي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5RxxXYjRNoigdmrQvg

آزادبخت

2070139

مباني بوم شناسي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5RxxXYjRNoigdmrQvg

آزادبخت

5050105

مباني اكولوژي

کاردانی گیاهان

https://t.me/joinchat/BpII5RxxXYjRNoigdmrQvg

آزادبخت

5070203

اكولوژي

باغبانی

https://t.me/joinchat/BpII5RxxXYjRNoigdmrQvg

آزادبخت

2070143

زيست شناسي سلولي-مولكولي1

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5Ro4tDVs1MNpRvKHkA

آزادبخت

2050321

زيست شناسي سلولي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BpII5Ro4tDVs1MNpRvKHkA

آزادبخت

5090217

زيست سلولي مولكولي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BpII5Ro4tDVs1MNpRvKHkA

آزادبخت

6020123

طراحي منظر جاده ها و بزرگ راهها

ارشد فضای سبز

https://t.me/joinchat/BpII5Ryrx_DLGecWHoLZIA

آزادبخت

6020135

سمينار

ارشد فضای سبز

https://t.me/joinchat/BpII5RnCFubNZULBMbwTXw

آزادبخت

2410129

بهداشت و صنايع غذايي 1 (شير )

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/GtZ9aUtT06Pq8Pfn5QYNLw

آزادبخت 2410126

اصول نگهداری مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/osolenegahdari

آهن جان

2410127

میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

 

آهن جان

6180114

باکتري شناسي پيشرفته

ارشد میکروبیولوژی

 

آهنگر كاني

2410112

قارچ شناسي و بيماريها

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/Bfn8aR2AVLyiBgeMdc9E0g

آهنگر كاني

2050337

میکروبیولوژی 2

گروه زیست

 

بابايي زاد

2410110

باكتري شناسي عمومي

بهداشت مواد غذایی

 

بابايي زاد

2410111

باكتري شناسي اختصاصي و بيماريها

بهداشت مواد غذایی

 

باقري

2080107

شيمي عمومي 2

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/BdSw4Bi45re-xK6v75mcvQ

باقري

2050312

شيمي 2

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BdSw4Bi45re-xK6v75mcvQ

باقري

2070105

شيمي(2)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BdSw4Bi45re-xK6v75mcvQ

باقري

2070103

شيمي(1)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BdSw4BaFaBlfL4LCUbLQHg

باقري

2080105

شيمي عمومي 1

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/BdSw4BaFaBlfL4LCUbLQHg

باقري

5010204

شيمي عمومي

آبیاری

https://t.me/joinchat/BdSw4BaFaBlfL4LCUbLQHg

باقري

5050102

شيمي عمومي

کاردانی گیاهان

https://t.me/joinchat/BdSw4BaFaBlfL4LCUbLQHg

باقري

5070101

شيمي عمومي

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/BdSw4BaFaBlfL4LCUbLQHg

بذر افشان

105 حشره شناسی ( جبرانی )
پیش نیاز  

بذر افشان

5090208

ريخت شناسي و رده بندي حشرات

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BzzNexcE7E60ukAdBEm8Ng

بذر افشان

5090214

كنه شناسي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BzzNexcE7E60ukAdBEm8Ng

بذر افشان

5090215

آفات گياهان سبزي ، جاليز ، زينتي و جنگلي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BzzNexcE7E60ukAdBEm8Ng

بذر افشان

5090219

آفات مهم گياهان زراعي و باغي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BzzNexcE7E60ukAdBEm8Ng

برزگرنژاد

2050370

كليات بيوتكنولوژي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/DakEPBo8iz0yjVB162QaPA

برزگرنژاد

2050385

بيوتكنولوژي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/DakEPBo8iz0yjVB162QaPA

برزگرنژاد

2070172

مباني زيست فناوري

گروه زیست

https://t.me/joinchat/DakEPBo8iz0yjVB162QaPA

بهرامیان 5070210 ترویج و آموزش کشاورزی باغبانی  

پاك

221029

آموزه هاي روانشناختي در قرآن

روانشناسی

https://t.me/ravanshenasidarqoran

پاك

9015

تفسير موضوعي قرآن

عمومی

https://t.me/tafsiremozoi99

پاكدين

6120119

سمينار(1)

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

پاكدين

6120121

پايان نامه

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

تديني لهي

2050383

بافت شناسي

گروه زیست

https://t.me/st1396

تديني لهي

2070154

بافت شناسي جانوري

گروه زیست

https://t.me/st1396

تديني لهي

2410104

بافت شناسي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/st1396

تديني لهي

2050389

جنین شناسی

گروه زیست

 @janin33

تديني لهي

2510127

آناتومي

مهندسی پزشکی

https://t.me/somisina

تقوایی 2050352 ژنتیک جمعیت

گروه زیست

 

تميزكار

2510103

معادلات ديفرانسيل

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BnFkix2FvhNmVg7vGJyLfQ

تميزكار 221006 آمار توصیفی روانشناسی  

تميزكار

2510108

برنامه نويسي کامپيوتر

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BnFkixp4-iTCEVaxtKFFIg

تميزكار 221007 آمار استنباطی روانشناسی  

تميزكار

2050315

رياضي 2

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

2070102

رياضي عمومي(2)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

2080102

رياضي عمومي2

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

2510102

رياضي عمومي 2

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

5010201

رياضيات(2)

آبیاری

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

5050206

رياضيات عمومي

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

تميزكار

5070201

رياضيات عمومي 2

باغبانی

https://t.me/joinchat/BnFkixywvR2xcAbyh1w3Fg

جمشيدي 5050117

استحصال مواد مؤثره

کاردانی گیاهان

 

جمشيدي

5050202

شيمي گياهي

گیاهان دارویی

 

جمشيدي

6010126

روش هاي استخراج و شناسايي مواد مؤثره گياهان دارويي

ارشد گیاهان

واتس اپ https://chat.whatsapp.com/ITHVlvmbPtbIQStPJZhGDl

حاتميان 104

قارچ شناسی ( جبرانی )

پیش نیاز  

حاتميان

5090220

بيماري هاي مهم گياهان زراعي و باغي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/BLoerhjYRUtkYGShm1NSNA

حاتميان 5090221

بيماري هاي فیزیولوژیک

گیاهپزشکی  

حقيان

221050

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار

روانشناسی

https://t.me/joinchat/BlfxExjOK9FB28qIij9_Mg

حقيان

221060

روانشناسي كار و مديريت

روانشناسی

https://t.me/joinchat/BlfxExf_QLhIBgWX7nM4KA

حقيان 221001 مباحث اساسی در روانشناسی 1 روانشناسی  

حمزه اي

2410130

بهداشت و صنايع غذايي 2

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/AAAAAEftzYxtzFEFHsL-GA

حمزه اي

2410136

کنترل شیمیایی مواد غذایی

بهداشت مواد غذایی

 

حمزه اي

2410140

پروژه تحقيقاتي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/AAAAAE8h4A0thOmUELLX3A

حمزه اي

2410146

کارآموزي در کارخانه هاي روغن ، قند ، غلات ، کنسرو سازي و يا

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/AAAAAFDC9p3apLyn4eYSPw

حيدري شرفداركلائي

2050348 مهندسی ژنتیک 1

گروه زیست

@genetic80

حيدري شرفداركلائي

2050359 مهندسی ژنتیک

گروه زیست

 @genetic80

حيدري شرفداركلائي

2050356 مهندسی ژنتیک 2

گروه زیست

 @genetic80

حيدري شرفداركلائي

2050357

پروژه

گروه زیست

 

حيدري شرفداركلائي

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

 

حيدري 2050349 ژنتیک انسانی

گروه زیست

 https://t.me/joinchat/QekCxRodUi8j1_YIoqajlg

حيدري

2050357

پروژه

گروه زیست

https://t.me/joinchat/QekCxRlYbXri7diQgAshYw

حيدري

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/QekCxRlYbXri7diQgAshYw

حيدري 2050353 ایمونولوژی

گروه زیست

 https://t.me/joinchat/QekCxRg2jPpLTe6VtPMCfw
حيدري 2070153 ایمنی شناسی

گروه زیست

 https://t.me/joinchat/QekCxRg2jPpLTe6VtPMCfw

حيدري

2050417

ايمني زيستي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/QekCxRPodqYJblJcsxlwag

حيدري

2070114

ايمني زيستي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/QekCxRPodqYJblJcsxlwag

حيدري

2080164

ايمني زيستي

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/QekCxRPodqYJblJcsxlwag

خادملو

2410117

اپيدميولوژي ( مواد غذايي )

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/BxC33hmww2b_VDksgEk1aA

خدادادي زريني

2050341

تكامل

گروه زیست

https://t.me/joinchat/LzkSaBjQO_GLXRo2MUISjg

خدادادي زريني

2070138

تكامل موجودات زنده

گروه زیست

https://t.me/joinchat/LzkSaBjQO_GLXRo2MUISjg

خداشناس

6120119

سمينار(1)

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

خليل خليلي

221009 فیزیولوژی اعصاب و غدد روانشناسی  

خليل خليلي

221011

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسی

https://t.me/joinchat/BxwUSxq9OoASZpDvlR4_9g

خنكدار طارسي

2070148

بیوشیمی فیزیک

گروه زیست

 

خنكدار طارسي

6120119

سمينار(1)

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

خوش روز محلي

2070145

زیست شناسی سلولی - مولکولی 2

گروه زیست

 

خوش روز محلي

2070146

زیست شناسی سلولی - مولکولی 3

گروه زیست

 

خوش روز محلي

2070173

مباني ريز زيست فناوري

گروه زیست

https://t.me/joinchat/DDCsmRokCxmZzr768vDDBA

خوش روز محلي

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

https://t.me/projectkhoshrooz

خوش روز محلي

2050357

پروژه

گروه زیست

https://t.me/projectkhoshrooz

خوش روز محلي

5090212

بيوشيمي

گیاهپزشکی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2050310

بيوشيمي 1

گروه زیست

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2070120

بيوشيمي ساختار

گروه زیست

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2080112

بيوشيمي ساختار

میکروبیولوژی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2410102

بيوشيمي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2510129

بيوشيمي

مهندسی پزشکی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

5050207

بيوشيمي عمومي

گیاهان دارویی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

5070202

بيوشيمي

باغبانی

https://t.me/bioshimiiiiibehdasht

خوش روز محلي

2050333

ژنتيك ( 1 )

گروه زیست

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

2070124

ژنتيك پايه

گروه زیست

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

5040206

ژنتيك

محیط زیست

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

5050201

ژنتيك عمومي

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

5070209

ژنتيك

باغبانی

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

5090201

ژنتيك

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/J3mNVxzLMhR3IRSzgeyWmA

خوش روز محلي

3020118 ژنتيك و مبانی اصلاح نباتات
امور باغی  

رسولي

221036

آزمون هاي روانشناختي 2

روانشناسی

https://t.me/joinchat/CBYirBgpO-uC6YDLDXFz0w

رسولي 221042 نظریه ها ، اصول و فنون مشاوره روانشناسی  

رسولي

221051

پژوهش (عملي-انفرادي)در روانشناسي

روانشناسی

https://t.me/joinchat/CBYirBkSKIfY7x51Ovmt4A

رسولي 221037 اصول روانشناسی بالینی
روانشناسی  

رسولي

6210104

نظريه هاي شخصيت

ارشد روانشناسی

https://t.me/joinchat/CBYirBQM3yIo5bn4crNekg

رضایی راد
221003

تاریخ و مکاتب روانشناسی

روانشناسی  

رمضاني

2070101

رياضي عمومي(1)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/PS9IiBncZrYzWo9K4vP7Kg

رمضاني

2080101

رياضي عمومي 1

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/PS9IiBncZrYzWo9K4vP7Kg

رمضاني

5050101

رياضيات پيش

کاردانی گیاهان

https://t.me/joinchat/PS9IiBncZrYzWo9K4vP7Kg

رمضاني

5070102

رياضيات عمومي(1)

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/PS9IiBncZrYzWo9K4vP7Kg

رمضاني

2510111

آمار و احتمالات

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/PS9IiBg2VrFayREb76lO4w

رمضاني

5010206

آمارواحتمالات

آبیاری

https://t.me/joinchat/PS9IiBg2VrFayREb76lO4w

رمضاني

5070207

آمار و احتمالات

باغبانی

https://t.me/joinchat/PS9IiBg2VrFayREb76lO4w

زائر

2410105

كالبد شناسي ( 1 )

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/A-H5NBJ8epk5Y2B_kATpBQ

زائر 2410106

كالبد شناسي ( 2 )

بهداشت مواد غذایی

 

زائر

2410113

ويروس شناسي و بيماريها

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/A-H5NBsW46cv-tgDmOpmtw

زائر

2410137

بهداشت و صنايع تبديل ضايعات مواد غذايي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/A-H5NBo6B9AqeunKl-sO2A

زرين كمر

5070107

فيزيك وهواشناسي

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/Bdaicxy3Yae-rbK_XEClyw

زرين كمر

2070106

فيزيك (1)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/Bdaicxy3Yae-rbK_XEClyw

زرين كمر

2080103

فيزيک عمومي 1

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/Bdaicxy3Yae-rbK_XEClyw

زرین کمر

2510104

فيزيك عمومي 1

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/Bdaicxy3Yae-rbK_XEClyw

زرین کمر

2510106

فيزيک عمومي 1

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/Bdaicxy3Yae-rbK_XEClyw

سليمان تبار

221052

روانشناسي جنسيت

روانشناسی

https://t.me/joinchat/EpMLKBY_DZk9MUjLXsKxjg

سمناني نژاد

2050316

فيزيك 2

گروه زیست

https://t.me/joinchat/B7eaaFjIVmo9Pf9MmO_iLA

سمناني نژاد

2070108

فيزيك (2)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/B7eaaFjIVmo9Pf9MmO_iLA

سمناني نژاد

2510105

فيزيک عمومي 2

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/B7eaaFjIVmo9Pf9MmO_iLA

سمناني نژاد

2510110

فيزيک عمومي 2

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/B7eaaFjIVmo9Pf9MmO_iLA

سيفي ماكراني

2050346

بيوفيزيك

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BYfsThOjLKsSWLNQ8RCdqg

سيفي ماكراني

2070147

بيوفيزيك

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BYfsThOjLKsSWLNQ8RCdqg

سيفي ماكراني

2050355

زيست پرتوي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BYfsThmmz3zN8NODAxS3Ng

سيفي ماكراني

2070151

زيست شناسي پرتويي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/BYfsThmmz3zN8NODAxS3Ng

سيفي ماكراني

2510115

مقدمه اي بر مهندسي پزشکي زيستي

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BYfsThyoMrw5VtqZcLorYQ

سيفي ماكراني

2510128

فيزيک پزشکي

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BYfsThmbBK2FonfBOA1IAA

شريعت نژاد كياسري

9001

انديشه اسلامي(1)

عمومی

https://t.me/joinchat/F-F3Ihf1QChnlFycZ_cBBg

شريعت نژاد

9023

دانش خانواده و جمعيت ( قسمت اول - آقایان و بانوان )

عمومی

https://t.me/joinchat/F-F3IhuplvV1K6pmXCY63Q

شريعت نژاد

221021

مبانی جامعه شناسی

روانشناسی  

شريفي مهر

2410139

سرد خانه و انبار

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/HGP_1xpNaw5t8ki1erNgnQ

شريفي مهر

2410109

کالبد گشایی و آسیب شناسی

بهداشت مواد غذایی

 https://t.me/joinchat/HGP_1xZbh2bXA9HVK8_AAA

شريفي مهر

2410142

کارآموزي در کارخانه هاي فرآوري گوشت

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/HGP_1x2FLxwZEfEtzp20gg

شكرزاده لموكي

6110115

كشت سلول و بافت

ارشد ژنتیک

https://t.me/joinchat/Bv7EphbYGw--CTZJCo6KcA

شكرزاده لموكي

6120107

روش ها در زيست فناوري

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

https://t.me/joinchat/Bv7EphlU11aTFj7dbPKHuQ

شكرزاده لموكي

6120119

سمينار(1)

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

شكرزاده لموكي

6110129

روش پژوهش و طراحي آزمايش

ارشد ژنتیک

https://t.me/joinchat/Bv7EphsCH7SJgHf6L5s2gQ

شكرزاده لموكي

6180106

روش ها در ميکروبيولوژي

ارشد میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/Bv7Eph00V1CmFEpFzAfvVg

شكرزاده 221043 مشاوره شغلی و حرفه ای روانشناسی  
شكرزاده 221033 مبانی مشاوره و راهنمایی روانشناسی  

شيردل شهميري

5070214

اصول اصلاح نباتات

باغبانی

https://t.me/joinchat/ByN0XxxwqW06tXZy-uYzpQ

شيردل شهميري

5070221

اصول تبديل و نگهداري محصولات باغي

باغبانی

https://t.me/joinchat/ByN0XxvcodGEqEXjpO3V3A

شيردل شهميري

5070222

سبزيكاري

باغبانی

https://t.me/joinchat/ByN0XxjnQIXwBrJwOYiJNA

شيردل شهميري

6020135

سمينار

ارشد فضای سبز

 

علي زاده

2070110

شيمي آلي (1)

گروه زیست

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

2080108

شيمي آلي 1

میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

2410101

شيمي آلي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

5040201

شيمي آلي

محیط زیست

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

5090204

شيمي آلي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

2050301

شيمي آلي ( 1 )

گروه زیست

https://t.me/joinchat/Bo77vBRS_dDkRPXlerYSlQ

علي زاده

5050108

شيمي آلي

کاردانی گیاهان  

عموزاد خليلي

2410103

فيزيولوژي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/ByU0GRoRwK7ohedubDs5zQ

عموزاد خليلي

5040203

فيزيولوژي جانوري

محیط زیست

https://t.me/joinchat/ByU0GRoRwK7ohedubDs5zQ

عموزاد خليلي

5090202

جانورشناسي

گیاهپزشکی

https://t.me/joinchat/ByU0GRoRwK7ohedubDs5zQ

فرجي

221018

روانشناسي شناختي

روانشناسی

https://t.me/joinchat/AAAAAFhinKjnwc3CIF1DFw

فرهادي محلي

9019

زبان فارسي

عمومی

https://t.me/ZabanFarsi_Sana

فضلعلي

221025

روانشناسي تجربي

روانشناسی

گروه واتس اپhttps://t.me/joinchat/FPbwExtetJPZguiyiEq_Lg

فضلعلي 221038 بهداشت روانی روانشناسی   گروه واتس اپhttps://t.me/joinchat/FPbwExtetJPZguiyiEq_Lg

فضلعلي

6210109

پسيكو فيزيولوژي و نوروپسيكولوژي

ارشد روانشناسی

گروه واتس اپhttps://chat.whatsapp.com/EeFmLKkngqIAh4QO3SlNfg

فضلعلي

6210115

پايان نامه

ارشد روانشناسی

گروه واتس اپhttps://chat.whatsapp.com/EeFmLKkngqIAh4QO3SlNfg

فيضي ديزآبادي

9002

انديشه اسلامي 2

عمومی

https://t.me/joinchat/BHeq6xuRkjtUmSTwygWSxw

فيضي ديزآبادي

9012

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

عمومی

https://t.me/joinchat/BHeq6xwbC6ePJw7ERqoHVw

قنبري

2410143

کارآموزي در آزمايشگاه هاي کنترل کيفيت مواد غذايي

بهداشت مواد غذایی

 

قنبری 2050377

بيوتكنولوژي صنایع دارویی و غذایی

گروه زیست

 
قندادی 2050377 بيوتكنولوژي صنایع دارویی و غذایی

گروه زیست

 

کچبي

2050372

بيوتكنولوژي ميكروبي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/ERup4BgeVZakKlkZ-yRtTQ

کچبي

2410116

سم شناسي مواد غذايي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/ERup4BoTry1dfQ6CeZxAAA

کچبي

6120110

زيست فناوري غذايي

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

https://t.me/joinchat/ERup4FduhmS0_xyNfCt4Cg

كچپي

2410128

عفونت ها و مسموميت هاي غذايي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/TUJcbxWMmighStxWVbNNFQ

كچپي

2410145

کارآموزي در کشتارگاه هاي صنعتي دام و طيور

بهداشت مواد غذایی

 

كريمپور ملكشاه

221024

متون روانشناسی 2

روانشناسی  

كريمپور ملكشاه

2410122

زبان تخصصي

بهداشت مواد غذایی

https://t.me/joinchat/BfeZGRljfOmkaxUzgmzRgw

كريمپور ملكشاه

3020111

زبان تخصصي

امور باغی  

كريمپور ملكشاه

2510113

زبان تخصصي و اصطلاحات پزشکي

مهندسی پزشکی

https://t.me/joinchat/BfeZGRtQ10hiattk0JJoOA

كريمپور ملكشاه

5050217

زبان تخصصي

گیاهان دارویی

 

كريمپور ملكشاه

9020

زبان خارجی

عمومی  

كريمپور

9023

دانش خانواده و جمعيت ( قسمت دوم - بانوان )

عمومی

https://t.me/joinchat/Bhw4QBwtRnnIiAdysQwzSw

گرامي

2050314

مباني زيست

گروه زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDBo2wcR7p2nRmNsmuA

گرامي

2070140

مباني زیست شناسی تکوینی

گروه زیست

 

گرامي

2050357

پروژه

گروه زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDB1U6EuOaSf4LJyfOg

گرامي

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDB1U6EuOaSf4LJyfOg

گرامي 2070174 سیتوژنتیک

گروه زیست

 

گرامي

5040202

كارتوگرافي

محیط زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDBw9rfeOc4dVeT4knQ

گرامي 5050113 كارتوگرافي کاردانی گیاهان  

گرامي

5050218

اكوفيزيولوژي گياهان دارويي

گیاهان دارویی

https://t.me/joinchat/CeeXDBqJDvtL5byM_VndFA

گرامي

5070104

زيست شناسي

کاردانی تولیدات

https://t.me/joinchat/CeeXDBo2wcR7p2nRmNsmuA

گرامي

2070136

مباني فيزيولوژي گياهي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDBxJRu84Ot8v9IAhVA

گرامي

2050328

فيزيولوژي گياهي

گروه زیست

https://t.me/joinchat/CeeXDBxJRu84Ot8v9IAhVA

گرامي

5070208

فيزيولوژي گياهي

باغبانی

https://t.me/joinchat/CeeXDBxJRu84Ot8v9IAhVA

گرامي

5050110

مباني فيزيولوژي گياهي

کاردانی گیاهان  

گرامي

2080126

مباني فيزيولوژي گياهي

میکروبیولوژی

 https://t.me/joinchat/CeeXDBxJRu84Ot8v9IAhVA

گرامي

6010120

بيو تكنولوژي گياهي

ارشد گیاهان

لینک جدید : https://t.me/joinchat/BTKLlRvh2fUWumWL1KCz5w
گرامي 2050374

بيو تكنولوژي گياهي

گروه زیست

 

گرامي

6010122

فيزيولوژي گياهان دارويي

ارشد گیاهان

لینک جدید : https://t.me/joinchat/BTKLlRvh2fUWumWL1KCz5w

گرامي

6020135

سمينار

ارشد فضای سبز

https://t.me/joinchat/CeeXDB1U6EuOaSf4LJyfOg

گرامي 5050212 پراکنش جوامع گیاهان دارویی

گیاهان دارویی

 

گلي

6180103

رده بندي ميکروارگانيسم ها

ارشد میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/Em4iSBzt2mCey_70mZ6s9A

گوهردهي

2410154

انگل شناسي مواد غذايي

بهداشت مواد غذایی

http://t.me/parasitologyinfood

مجتهدي

221049

توانبخشي افراد با نياز هاي خاص

روانشناسی

 

مجتهدي

221061

كليات روانپزشكي

روانشناسی

 

مجتهدي

6210107

روانشناسي يادگيري و تفكر

ارشد روانشناسی

لینک واتس اپ https://chat.whatsapp.com/DB2ku68sHtlG20s53S50Pm

مجتهدي + نیستانی

6210113

روانشناسي كودكان استثنايي

ارشد روانشناسی

https://t.me/joinchat/ObNHLht4lTPkd23iGp2Drg

مجيديان

6110124

بيوانفورماتيك

ارشد ژنتیک

https://t.me/joinchat/AAAAAEg8TvaLibNPjihiYQ

مجيديان

6120105

بيوانفورماتيك

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

https://t.me/joinchat/AAAAAEg8TvaLibNPjihiYQ

مجيديان

6180104

بيوانفورماتيک

ارشد میکروبیولوژی

https://t.me/joinchat/AAAAAEg8TvaLibNPjihiYQ

مجيديان

6120119

سمينار(1)

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

 

محمدپور لموكي

2050358 مبانی سلولی رشد و نمو

گروه زیست

 

محمدپور لموكي

2050342

ژنتيك ( 2 )

گروه زیست

ویرایش شده https://t.me/joinchat/A-t5vB3Gh9-pM46Hx8N9HQ

محمدپور لموكي

2070126

ژنتيك مولكولي

گروه زیست

ویرایش شده https://t.me/joinchat/A-t5vB3Gh9-pM46Hx8N9HQ

محمدپور لموكي

2050363 زیست شناسی مولکولی

گروه زیست

 

محمدپور لموكي

2050357

پروژه

گروه زیست

 

محمدپور لموكي

2070171

پروژه كارشناسي

گروه زیست

 

محمدپور لموكي

6110121

ژنتيك انساني تكميلي

ارشد ژنتیک

https://t.me/joinchat/A-t5vBPfNf2GlU4n1nOIlQ

محمدپور لموكي

2050351 ژنتیک سرطان

گروه زیست

 

محمدپور لموكي

6110122

ايمنوژنتيك

ارشد ژنتیک