برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته آبیاری - کد صفحه : 162

برنامه ها امکان ویرایش دارند


 

 

 

 

  دروس زیر در صورت نیاز برای دانشجو ارائه می شود :

 

رسم فنی 1 ---------- استاد اکبری

زمین شناسی ---------- استاد اکبری