تکنولوژی تولیدات - کد صفحه : 117

 

برنامه ها امکان ویرایش دارند


 

 

 

 

  دروس زیر در صورت نیاز برای دانشجو ارائه می شود :

 

ماشین کشاورزی ---------- استاد اکبری

مبانی زیست ---------- استاد گرامی