مدارک دانش نامه - کد صفحه : 113

مدارک لازم جهت دریافت دانش نامه : 

1 - اصل دانشنامه مقطع قبلی

2 - کارت پایان خدمت ( ویژه آقایان )

3 - تسویه حساب وام دانشجویی

* ضمناً جهت دریافت دانشنامه ، تحویل گواهینامه موقت الزامی می باشد