اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 862 مورخ:[1397-08-13 15:55:01]

»
»کلاس تئوری ( گروهبندی ) درس تربیت بدنی 1 و 2

کلاس تئوری ( گروهبندی ) درس تربیت بدنی 1 و 2 روز سه شنبه 22 آبان 1397 از ساعت 12 الی 13 در مؤسسه آموزش عالی سنا برگزار می شود.

 

گروهبندی بانوان : استاد منتظری سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 12 کلاس شماره 107

 

گروه های ارائه شده بانوان :

تربیت بدنی 1 گروه 1 : جمعه ها از ساعت 8 الی 9.30

تربیت بدنی 1 گروه 2 : جمعه ها از ساعت 9.30 الی 11

تربیت بدنی 2 گروه 1 : جمعه ها از ساعت 11 الی 12.30

تربیت بدنی 2 گروه 2 : جمعه ها از ساعت 12.30 الی 14

 

گروهبندی آقایان : استاد فریدی سه شنبه 22 آبان 1397 ساعت 12 کلاس شماره 109

 

گروه های ارائه شده آقایان :

 تربیت بدنی 1 : جمعه ها از ساعت 14 الی 15.30

تربیت بدنی 2  : جمعه ها از ساعت 15.30 الی 17

 

ضمناً کلاس عملی درس تربیت بدنی روز جمعه 25 آبان 1397 بر اساس گروهبندی انجام شده برگزار می گردد.

محل برگزاری کلاس عملی : ساری ، خیابان فرهنگ ، سالن ورزشی جهان پهلوان تختی.