اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 867 مورخ:[1397-10-11 16:55:01]

»
»قابل توجه مراجعه کنندگان جهت انجام امور فارغ التحصیلی

مؤسسه به علت شروع امتحانات پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از روز شنبه 15 دی 1397 لغایت شنبه 6 بهمن 1397 از انجام امور فارغ التحصیلی معذور است.