اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 875 مورخ:[1398-06-04 13:11:01]

»
»قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 و ماقبل :


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 و ماقبل

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 و ماقبل ، جهت انجام مراحل دفاع از پروپوزال خود فرم های 1 و 2 و 3 را به همراه پروپوزال تا تاریخ 1398/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهند.

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 و ماقبل

آن دسته از دانشجویانی که قصد  دفاع از پایان­ نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دارند، جهت انجام مراحل دفاع از پایان­ نامه خود تا تاریخ 1398/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند