اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 875 مورخ:[1398-06-04 13:11:01]

»
»قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 96 و ماقبل :

آن دسته از دانشجویانی که قصد دفاع از پایان نامه خود را در نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97 دارند ، جهت انجام مراحل دفاع از پایان نامه خود تا تاریخ 1398/06/15 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.