اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 865 مورخ:[1397-10-05 10:49:01]

»
»ثبت نام وام دانشجویی

ثبت نام وام شهریه نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1398 از روز دوشنبه 15 مهر الی چهارشنبه 25 آبان 1398 می باشد.

 

لازم است دانشجو پس از ثبت نام در سایت با خانم افضلی به شماره تلفن 01133033131 داخلی 107 تماس حاصل نماید.