اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 865 مورخ:[1397-10-05 10:49:01]

»
»ثبت نام وام دانشجویی

ثبت نام وام شهریه نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 تا روز چهارشنبه 27 فروردین 1399 تمدید شد.

دانشجویانی که در نیمسال گذشته از وام دانشجویی استفاده کرده اند ؛ لازم است برای دریافت وام در ترم جاری ، از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان ، درخواست وام خود را در بازه زمانی تعیین شده ثبت نمایند.

 

لازم است دانشجو پس از ثبت نام در سایت با خانم افضلی به شماره تلفن 01133033131 داخلی 107 تماس حاصل نماید.