اخبار موسسه آموزش عالی سنا - کد خبر : 876 مورخ:[1398-06-10 12:29:01]

»
»ثبت نام بدون آزمون بر اساس سوابق تحصیلی مؤسسه سنا در نیمسال اول 99-98

مؤسسه آموزش عالی سنا در رشته های ذیل بصورت بدون آزمون ثبت نام بعمل می آورد :


کاردانی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر ( کد رشته 20184 )

کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی ( کد رشته 20183 )

کارشناسی میکروبیولوژی ( کد رشته 29337 )

کارشناسی مهندسی پزشکی ( کد رشته 20177 )

کارشناسی بهداشت مواد غذایی ( کد رشته 20179 )

کارشناسی روانشناسی ( کد رشته 20185 )

کارشناسی زیست فناوری ( بیوتکنولوژی ) ( کد رشته 20182 )

کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی ( کد رشته 20180 )

کارشناسی زیست شناسی - علوم گیاهی ( کد رشته 20181 )

کارشناسی علوم سیاسی ( کد رشته 20186 )

کارشناسی مدیریت بازرگانی ( کد رشته 20187 )

کارشناسی اقتصاد کشاورزی ( کد رشته 20178 )

انتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی در مؤسسه آموزش عالی سنا بدون پرداخت هزینه انجام میگیرد.

لینک ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی سایت سنجش

 

ثبت نام به صورت حضوری و با همراه داشتن شناسنامه وکارت ملی و سوابق تحصیلی دیپلم متوسطه ( اعم از نظام جدید یا نظام قدیم ) و مدرک پیش دانشگاهی ( ویژه فارغ التحصیلان نظام جدید متوسطه ) بصورت کامل می باشد.

شماره تماس : 01133033131 داخلی 104