صدور دانشنامه - کد صفحه : 169

مدارک لازم جهت دریافت دانش نامه


 

جهت درخواست صدور دانشنامه و تاییدیه تحصیلی می توانید با آدرس ایمیل daneshnameh@sana.ac.ir مکاتبه نمایید.

به تماس تلفنی در این رابطه به هیچ عنوان پاسخ داده نمیشود.