شماره حساب جهت واريز شهريه واجاره خوابگاه - کد صفحه : 152

قابل توجه :

***شماره حسابهاي موسسه جهت واريز شهريه :

شماره حساب جاري سحر بانک تجارت:        0900140088

  ***شماره حساب جهت واريز اجاره خوابگاه:

  شماره حساب جاري سپهر صادرات:      0103687834002

                                               به نام دکتر اکبری- ارجمندیان

تذکر:واريز مبلغ شهريه و اجاره خوابگاه به شماره حسابهاي اعلام شده در کليه شعب بانک صادرات و بانک تجارت سراسر کشور امکان پذير مي باشد.

*شایان ذکر است دریافت شهریه صرفاً توسط فیش واریزی و یا کارت های عضو شبکه شتاب انجام خواهد شد.

مؤسسه از هرگونه دریافت وجه نقد معذور است.

 

اطلاعیه در مورد وام سال 1398 ( کلیک کنید )