تقویم آموزشی - کد صفحه : 140

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

 

انتخاب واحد

19  الی 22 شهریور 1396

شروع کلاس ها

25 شهریور 1396

حذف و اضافه

10 الی 12 مهر 1396

حذف اضطراری شماره 1

از 4 آذر الی 1 دی 1396

پایان کلاس ها

14 دی 1396

شروع امتحانات

18 دی1396

پایان امتحانات

5 بهمن 1396