اطلاعیه - کد صفحه : 186

 

 

قابل توجه دانشجویان مشروط و دانشجویانی که برای ادامه تحصیل نیاز به رای کمیسیون موارد خاص دارند:

 

ادامه تحصیل و انتخاب واحد کلیه دانشجویانی که به علت مشروطی یا اتمام سنوات نیاز به مجوز ادامه تحصیل دارند صرفاً با صدور رای کمیسیون موارد خاص امکان پذیر است و در صورت تاخیر در درخواست، عواقب آن در زمان انتخاب واحد بر عهده دانشجو می باشد.

 

مراحل ثبت درخواست :

1- مراجعه به سایت اینترنتی سامانه خدمات آموزشی (بررسی موارد خاص)

قسمت دانشجويان - سامانه خدمات آموزشيكميسيون موارد خاص

2-در صورت داشتن گواهی پزشکی، اسکن شود.

3-قبل از ثبت موارد لازم است دانشجو دستورالعمل شورای بررسی موارد خاص را مطالعه کند.

 در صورت بروز مشکل به قسمت پرسشهای متداول مراجعه شود.

4-اسکن مدارک موردنیاز و uploadدر محل‌های مورد نظر، حجم مدارک اسکن شده نباید بیشتر از 500kb  باشد.

مراحل ثبت نام كامل شد تحويل كد رهگيري و فرم در دست بررسي دانشگاه

فرم به کارشناس آموزش (خانم آزادبخت) تحویل داده شود.


نکات مهم


دانشجویانی که نیاز به رای شورای موارد خاص داخلی دارند شامل :

1 - دانشجویان مقطع کاشناسی پیوسته جهت افزایش سنوات و ادامه تحصیل در ترم 10 و 11

2 - دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته با 3 ترم مشروطی جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

4دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی جهت افزایش سنوات و ادامه تحصیل در ترم 6

5دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با 2 ترم مشروطی جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

برای "شورای موارد خاص داخلی" نیاز به واریز وجه نیست


 دانشجویانی که نیاز به رای شورای موارد خاص استانی دارند شامل :

1 - دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد جهت افزایش سنوات و ادامه تحصیل از ترم 6

2 - دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با 2 ترم مشروطی جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

3 -  دانشجویان مقطع کاشناسی پیوسته جهت افزایش سنوات و ادامه تحصیل در ترم 12

4 - دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته با 4 ترم مشروطی و بیشتر از آن جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

5 - دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و کاردانی جهت افزایش سنوات و ادامه تحصیل در ترم 7

6 - دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته با 3 ترم مشروطی و بیشتر از آن جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل

کلیه دانشجویانی که نیاز به رای کمیسیون موارد خاص استانی دارند ملزم هستند در مرحله ثبت نام سامانه کمیسیون موارد خاص یک فیش به مبلغ 000,250 ریال به شماره حساب شبا : 660100004001073903022968 بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشگاه مازندران با شناسه پرداخت 387073953119500001400264888204 با عنوان رفاهی دانشجویی دانشگاه مازندران پرداخت نموده و اسکن آن را در قسمت فیش واریزی وارد نمایند.

ضمناً اصل فیش واریزی به خانم آزادبخت تحویل داده شود.

*** کلیه دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی خدمت وظیفه عمومی استفاده می کنند بعد از صدور رای کمیسیون موارد خاص استانی جهت ادامه تحصیل ملزم به اخذ مجوز از نظام وظیفه هستند.