اطلاع رسانی جلسات دفاع از پایان نامه : - کد صفحه : 179

دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ، قبل از هرگونه صحافی و تسویه حساب، جهت ثبت پایان نامه خود در سایت ایران داک به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.

 

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 95 جهت انجام مراحل دفاع از پروپوزال خود فرم های 1 و 2 و 3 را به همراه پروپوزال تا تاریخ 1396/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهند.

 
 

آن دسته از دانشجویانی که قصد  دفاع از پایان­ نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دارند، جهت انجام مراحل دفاع از پایان­ نامه خود تا تاریخ 1396/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند


مراحل دفاع از پروپوزال

1) فرم شماره (1)- فرم پذیرش دانشجو توسط استاد

2) فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه

3) فرم شماره (3)- فرم درخواست دفاع از پروپوزال که شامل:

الف) اعلام استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو برای دفاع و درخواست تعیین جلسه دفاع

ب) برگزاری جلسه و رأی شورای پژوهشی و تایید پژوهش

ج) تایید استعلام irandoc- دانشجو می بایست موضوع خود را در دو مرحله ؛ 1) پیشینه پژوهش 2 ) پیشنهاد پروپوزال

در سامانه ایران داک ثبت نماید.

د) تایید کارشناس کتابخانه مبنی بر تکراری نبودن موضوع و ثبت نهایی ایران داک

ه) تایید معاونت پژوهشی و ثبت در پرونده

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز دوشنبه 30 بهمن 1396 ساعت 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز یکشنبه 29 بهمن 1396 ساعت 14 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/25 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز یکشنبه 15 بهمن 1396 ساعت 13 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/11 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 13.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/11/02 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز چهارشنبه 4 بهمن 1396 ساعت 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/10/30 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باغبانی - گیاهان دارویی روز دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 14.15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/10/30 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 15.15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1396/10/30 )


اصلاحیه : جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فضای سبز روز سه شنبه 26 دی 1396 ساعت 14.30 برگزار خواهد شد.