اطلاع رسانی جلسات دفاع از پایان نامه : - کد صفحه : 179

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 97 و ماقبل ، جهت انجام مراحل دفاع از پروپوزال خود فرم های 1 و 2 و 3 را به همراه پروپوزال تا تاریخ 1398/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه تحویل دهند.

 
 

آن دسته از دانشجویانی که قصد  دفاع از پایان­ نامه خود را در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دارند، جهت انجام مراحل دفاع از پایان­ نامه خود تا تاریخ 1398/10/30 به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که از پایان نامه خود دفاع نموده اند ، قبل از هرگونه صحافی و تسویه حساب، جهت ثبت پایان نامه خود در سایت ایران داک به معاونت پژوهشی مؤسسه مراجعه نمایند.

به اطلاع می رساند دانشجویان قبل از تصویب پروپوزال و دفاع از پایان نامه خود ، فایل پروپوزال و پایان نامه خود را جهت تعیین درصد همانندجویی به آدرس tik.irandoc.ac.ir بارگذاری نمایند و پس از تایید توسط کارشناس پژوهش می توانند از پروپوزال و یا پایان نامه خود دفاع نمایند.

ضمناً درصد همانندجویی مورد تایید 30 درصد می باشد.


بر اساس مصوبه شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی سنا ، ارائه گواهی مبنی بر شرکت حداقل 2 جلسه دفاع از پایان نامه برگزار شده در مؤسسه برای کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد قبل از دفاع از پایان نامه الزامی می باشد.

 

1- دانشجویان قبل از دفاع از پایان­ نامه خود می­بایست حداقل یک مقاله را در یکی از مجلات داخلی یا خارجی submit  نمایند تا مجوز دفاع از پایان­ نامه صادر گردد.

 

2- امتیاز مقاله به دانشجویانی داده خواهد شد که در توضیحات نام خود در مقاله مورد نظر به صورت ذیل اقدام نمایند:

 

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته .......... موسسه آموزش عالی سنا، ساری، ایران.

 

Sana Institute Of Higher Education, Sari, Iran.

 

3- دانشجویانی که بتوانند مقاله خود را با عنوان موسسه آموزش عالی سنا در مجلات داخلی و خارجی معتبر چاپ نمایند، مبلغ 1/500/000 ريال به عنوان تشویق مقاله به آنان اهدا خواهد شد.

4- دانشجویانی مجوز دفاع از پایان­ نامه خود را دارند که تاریخ تصویب پروپوزال آنها در شورای پژوهشی تا زمان دفاع آنها حداقل 6 ماه گذشته باشد.

 

 

 


مراحل دفاع از پروپوزال

1) فرم شماره (1)- فرم پذیرش دانشجو توسط استاد

2) فرم شماره (2)- فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه

3) فرم شماره (3)- فرم درخواست دفاع از پروپوزال که شامل:

الف) اعلام استاد راهنما مبنی بر آماده بودن دانشجو برای دفاع و درخواست تعیین جلسه دفاع

ب) برگزاری جلسه و رأی شورای پژوهشی و تایید پژوهش

ج) تایید استعلام irandoc- دانشجو می بایست موضوع خود را در دو مرحله ؛ 1) پیشینه پژوهش 2 ) پیشنهاد پروپوزال

در سامانه ایران داک ثبت نماید.

د) تایید کارشناس کتابخانه مبنی بر تکراری نبودن موضوع و ثبت نهایی ایران داک

ه) تایید معاونت پژوهشی و ثبت در پرونده

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز چهارشنبه 7 اسفند 1398 ساعت 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت 14 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز یکشنبه 4 اسفند 1398 ساعت 16 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )


جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 16 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/15)


3 جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز چهارشنبه 11 دی 1398 از ساعت 15 الی 17 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/10/07)


3جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ژنتیک روز چهارشنبه 17 مهر 1398 از ساعت 15 الی 18 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17)

6 جلسه دفاع پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی  روز چهارشنبه 17 مهر 1398 از ساعت 9.30 الی 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/17)


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 16 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10)

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 15 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10)

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زیست فناوری میکروبی ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 14 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10)

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 10 مهر 1398 ساعت 11.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/10)


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 14.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/03)

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 15.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/03)

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک ( استاد راهنما آقای دکتر شکرزاده ) روز چهارشنبه 3 مهر 1398 ساعت 16.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/07/03)


جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روز دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 13 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/06/23 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روز دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 11 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/06/23 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روز دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 10 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/06/23 )

جلسه دفاع پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی روز دوشنبه 25 شهریور 1398 ساعت 9 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/06/23 )