اخبار آموزش - کد صفحه : 188

 

 

 


 کلاس درس آمار حیاتی ( آمار زیستی ) استاد افضلی روز شنبه 17 خرداد 1399 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1399/03/13 )

کلاس درس آناتومی استاد تدینی روز شنبه 17 خرداد 1399 برگزار خواهد شد . ( تاریخ درج خبر 1399/03/13 )


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان جهت عضویت در گروه تلگرام دروس خود اینجا کلیک نمایند و جدول دروس و اساتید خود به همراه لینک تلگرام آنها را که به تدریج تکمیل خواهد شد مشاهده نمایند

 


 

 

گروهبندی جدید کلاس های آمار زیستی و فیزیولوژی گیاهی

کلاس 107

از ساعت 8 الی 12

شنبه

بیوتکنولوژی + بهداشت مواد غذایی

گروه 1

آمار زیستی

کلاس 107

از ساعت 10.30 الی 13.30

یکشنبه

زیست سلولی و مولکولی

گروه 2

کلاس 108

از ساعت 8 الی 10.30

یکشنبه

زیست سلولی و مولکولی

گروه 1

فیزیولوژی گیاهی

کلاس 108

از ساعت 10.30 الی 13

یکشنبه

بیوتکنولوژی و سایر رشته ها

گروه 2

 


 

کلاس درس " کنسروسازی " استاد مهدی پور روز یکشنبه 4 اسفند 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/12/03 )

کلاس درس " مدیریت تضمین کیفیت " استاد مهدی پور روز یکشنبه 4 اسفند 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/12/03 )

جلسه بعدی کلاس درس " زیست فناوری غذایی " استاد کچبی روز چهارشنبه 14 اسفند 1398 ساعت 15.30 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1398/12/03 )

کلاس درس " مبانی زیست فناوری ( بیوتکنولوژی ) " استاد برزگرنژاد روز شنبه 3 اسفند 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/12/03 )


کلاس درس " ایمنی زیستی " استاد حیدری روز پنجشنبه 1 اسفند 1398 برگزار نمی شود . ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز پنجشنبه 8 اسفند از ساعت 12 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

کلاس درس " اخلاق و حقوق بیوتکنولوژی " از این پس بجای ساعت 10 از ساعت 12 الی 13 و در کلاس 104 توسط استاد ابدالی برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

کلاس درس " بیوتکنولوژی پزشکی " از این پس بجای ساعت 12 از ساعت 9 الی 12 و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )

کلاس درس " زیست سلولی مولکولی 2 " از این پس چهارشنبه ها از ساعت 15.30 الی 17.30 توسط استاد حیدری و در کلاس 104 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/30 )


کلاس درس " مهندسی ژنتیک یوکاریوت " استاد حیدری روز چهارشنبه 30 بهمن 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/11/29 )


کلاس درس " تاریخ و فرهنگ " استاد فیضی روز دوشنبه 28 بهمن 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/11/28 )


کلاس درس " پسیکوفیزیولوژی " استاد فضلعلی روز پنجشنبه 1 اسفند 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/11/27 )


کلاس درس آزمون روانشناختی 2 استاد رسولی روز پنجشنبه 24 بهمن 1398 از ساعت 9.30 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/23 )

( کنسل شد )کلاس درس پژوهش عملی استاد رسولی روز پنجشنبه 24 بهمن 1398 از ساعت 11 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/23 )


مشکل انتخاب دروس آمار و احتمالات و فیزیک 2 رشته مهندسی پزشکی ورودی سال 1398 برطرف گردید ( تاریخ درج خبر 1398/11/21 )

کلاس درس " برنامه ریزی و طراحی تفرجگاه " استاد میکائیلی روز پنجشنبه 24 بهمن 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/11/21 )

کلاس درس " باکتری شناسی پیشرفته " استاد آهنجان روز پنجشنبه 24 بهمن 1398 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1398/11/21 )


درس " فیزیک 2 " رشته مهندسی پزشکی برای ورودی های سال 1398 و بعد از آن با کد 2510110 ارائه شده است.


 درس " مبانی بیوانفورماتیک "رشته کارشناسی بیوتکنولوژی برای دانشجویانی که مشکل پیش نیاز دارند ، با کد 2050460 ارائه شد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/15 )

 آزمون پایان ترم درس آزمایشگاه بیوشیمی2 ( آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم ) استاد خوشروز روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 11 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1398/11/12 )

  دانشجویانی که در مرحله تکمیل ظرفیت در مقاطع کاردانی و کارشناسی شرکت کرده اند جهت ثبت نام نهایی و همچنین انتخاب واحد از روز شنبه 19 بهمن الی دوشنبه 21 بهمن 1398 به مؤسسه مراجعه نمایند

 شروع کلاس های مقطع کارشناسی ارشد ( کلیه رشته ها و ورودی ها ) روز های 23 و 24 بهمن 1398 طبق برنامه کلاسی دانشجو می باشد

شروع کلیه کلاس های مقاطع کاردانی ، کارشناسی پیوسته  و کارشناسی ناپیوسته از روز شنبه 26 بهمن 1398 طبق برنامه کلاسی دانشجو می باشد


برنامه کلاسی رشته

( بر روی رشته مربوطه کلیک نمایید )

تاریخ و ساعت شروع انتخاب واحد

نحوه انتخاب واحد

توضیحات

کارشناسی مهندسی پزشکی

( ویرایش 1398/11/21 )

از روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 13

-

پایان مهلت انتخاب واحد

 کارشناسی بهداشت مواد غذایی

( ویرایش 1398/11/14 )

از روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 12

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی روانشناسی

( ویرایش 1398/11/13 )

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 15

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی بیوتکنولوژی

( ویرایش 1398/11/13 )

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 12 ظهر

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی زیست سلولی مولکولی

( ویرایش 1398/11/20 )

از روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 10 صبح

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی میکروبیولوژی

از روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 11

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 10 صبح

-

پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروب

( ویرایش 1398/11/15 )

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 9 صبح

-

پایان مهلت انتخاب واحد

 کارشناسی ارشد ژنتیک

( ویرایش 1398/11/15 )

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 11

-

پایان مهلت انتخاب واحد

 کارشناسی ارشد باغبانی - گیاهان دارویی

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 13

-

پایان مهلت انتخاب واحد

 کارشناسی ارشد فضای سبز

( ویرایش 1398/11/15 )

از روز سه شنبه 15 بهمن 1398 ساعت 14

-

پایان مهلت انتخاب واحد

 کارشناسی ارشد روانشناسی

از روز چهارشنبه 16 بهمن 1398 ساعت 9 صبح

-


پایان مهلت انتخاب واحد

کارشناسی ناپیوسته گیاهپزشکی

انجام شد

قابل رویت در سامانه دانشجویی

تماس با 01133033990

کارشناسی ناپیوسته آبیاری

به زودی اعلام خواهد شد

به زودی اعلام خواهد شد

 

کارشناسی ناپیوسته باغبانی

انجام شد

قابل رویت در سامانه دانشجویی

تماس با 01133033990

کارشناسی ناپیوسته گیاهان دارویی

انجام شد

قابل رویت در سامانه دانشجویی

تماس با 01133033990

کارشناسی ناپیوسته محیط زیست

به زودی اعلام خواهد شد

به زودی اعلام خواهد شد

 

کاردانی تولیدات گیاهی

به زودی اعلام خواهد شد

به زودی اعلام خواهد شد

 

کاردانی گیاهان دارویی

انجام شد

قابل رویت در سامانه دانشجویی

 تماس با 01133033990

کاردانی امور زراعی باغی

انجام شد

قابل رویت در سامانه دانشجویی

تماس با 01133033990

 

 
برنامه کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98
 
نام درس نام استاد جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم
 طراحی سیستم های آبیاری اکبری 1398/11/30 1398/12/14 1399/01/20 1399/02/03 1399/02/17 1399/02/31  
 سیستم اطلاعات جغرافیایی اکبری 1398/11/23 1398/12/07 1398/12/21 1399/01/27 1399/02/10 1399/03/07  
 آمار زیستی افضلی
1398/12/03 1398/12/17 1399/01/16 1399/01/30 1399/02/13 1399/02/27 1399/03/10
 آمار حیاتی  افضلی 1398/12/03 1398/12/17 1399/01/16 1399/01/30 1399/02/13 1399/02/27 1399/03/10
 آناتومی  تدینی 1398/12/03 1398/12/17 1399/01/16 1399/01/30 1399/02/13 1399/02/27 1399/03/10
 مدار الکتریکی 2  افضلی 1398/12/03 1398/12/17 1399/01/16 1399/01/30 1399/02/13 1399/02/27 1399/03/10
 بافت شناسی  تدینی 1398/12/04 1399/01/17 1399/01/31 1399/02/14 1399/02/28 1399/03/11  
 الکترونیک 1  افضلی 1398/12/04 1399/01/17 1399/01/31 1399/02/14 1399/02/28 1399/03/11  
 روانشناسی فیزیولوژیک  خلیلی 1398/12/05 1398/12/19 1399/01/18 1399/02/01 1399/02/15 1399/02/29 1399/03/12
 روانشناسی کار و مدیریت  حقیان 1398/11/30 1398/12/07 1398/12/14 1398/12/21 1399/01/20 1399/01/27  
 روانشناسی کار و مدیریت  افضلی 1399/02/03 1399/02/10 1399/02/17 1399/02/24 1399/02/31 1399/03/07  
 بیوتکنولوژی گیاهی  گرامی 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 طراحی مناطق خشک  میکائیلی 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 طراحی تفرجگاه ها  میکائیلی 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 فیزیولوژی گیاهان دارویی  گرامی 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 کشت سلول  شکرزاده 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 روش ها در زیست فناوری  شکرزاده 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 روش پژوهش  شکرزاده 1398/11/24 1398/12/08 1398/12/22 1399/01/28 1399/02/11 1399/03/08  
 اصلاح گیاهان دارویی  اکبرپور 1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
مدیریت گلخانه اکبرپور
1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
زیست فناوری قارچ میری
1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
ایمنوژنتیک محمدپور 1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
طراحی منظر جاده ها آزادبخت
1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
استخراج و شناسایی گیاهان جمشیدی
1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01  
بیوانفورماتیک مجیدیان
1398/12/01 1398/12/15 1399/01/21 1399/02/04 1399/02/18 1399/03/01