اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 


 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد از روز پنجشنبه 26 اردیبهشت و دانشجویان سایر مقاطع از روز شنبه 28 اردیبهشت 1398 جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 به امور مالی مؤسسه مراجعه نمایند. (تاریخ درج خبر 1398/02/24 )