اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 


گروه جدید درس تفسیر موضوعی قرآن ( سه شنبه ها از ساعت 14 الی 16 ) در زمان حذف و اضافه ارائه گردید. ( تاریخ درج خبر 1397/11/28 )


آغاز حذف و اضافه از روز یکشنبه 28 بهمن 1397 ساعت 10 صبح و بصورت حضوری می باشد.


شروع کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از روز چهارشنبه 24 بهمن 1397 می باشد.


کلاس درس بیوانفورماتیک استاد مجیدیان  مقطع کارشناسی ارشد روز چهارشنبه 24 بهمن 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/11/24 )


کلاس درس قارچ شناسی استاد مهدی علمدارلو روز دوشنبه 29 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )

کلاس درس کشت سلول استاد شکرزاده روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ضمناً اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 9 اسفند 1397 می باشد. ( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )

کلاس درس روش پژوهش استاد شکرزاده روز پنجشنبه 25 بهمن 1397 برگزار نمی شود . ضمناً اولین جلسه این درس روز پنجشنبه 9 اسفند 1397 می باشد.( تاریخ درج خبر 1397/11/16 )


برنامه تشکیل کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 :

نام درس + استاد جلسه اول
جلسه دوم جلسه سوم
جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم توضیحات
سیستم اطلاعات جغرافیایی - استاد اکبری 1397/11/24 1397/12/08 1397/12/22 1398/01/28 1398/02/11 1398/02/25 1398/03/08
   
طراحی سیستم آبیاری - استاد اکبری 1397/12/01 1397/12/15 1398/01/21 1398/02/04 1398/02/18 1398/03/01      
ریاضی 2 ( گروه 2 ) - استاد افضلی 1397/12/04 1397/12/18 1398/01/17 1398/01/31 1398/02/14 1398/02/28 1398/03/11    
آمار زیستی - استاد افضلی 1397/12/04 1397/12/18 1398/01/17 1398/01/31 1398/02/14 1398/02/28 1398/03/11    
فناوری اطلاعات - استاد افضلی 1397/11/27 1397/12/11 1397/12/25 1398/01/24 1398/02/07 1398/02/21 1398/03/04    
ریاضی 2 ( گروه 1 ) - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
آمار و احتمالات - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
روانشناسی کار و مدیریت - استاد افضلی 1397/12/05 1397/12/19 1398/01/18 1398/02/15 1398/02/29 1398/03/12      
برنامه نویسی - استاد تمیزکار 1397/11/28
1397/12/12 1397/12/26 1398/01/25 1398/02/08 1398/02/22      
روان شناسی کار و مدیریت - استاد حقیان 1397/11/28 1397/12/12 1397/12/26 1398/01/25 1398/02/08 1398/02/22      
کشت سلول - استاد شکرزاده 1397/11/25
1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
روش پژوهش - استاد شکرزاده 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
مدیریت گلخانه - استاد تاج ور 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
طراحی فضای سبز - استاد تاج ور 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
بیوتکنولوژی گیاهی - استاد گرامی 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
فیزیولوژی گیاهان دارویی - دکتر گرامی 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
ژنتیک سرطان - استاد محمدپور
1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
زیست فناوری غذایی - استاد دهقان 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
سم شناسی مواد غذایی - استاد دهقان 1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
بهداشت و صنایع غذایی ( گوشت ) - استاد دهقان
1397/11/25 1397/12/09 1397/12/23 1398/01/29 1398/02/12 1398/02/26 1398/03/09    
ژنتیک انسانی - استاد حیدری 1397/12/02 1397/12/16
1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
ایمنوژنتیک - استاد محمدپور 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
طراحی منظر جاده ها - استاد آزادبخت 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
برنامه ریزی تفرجگاه ها - استاد میکائیلی 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
روش استخراج - استاد جمشیدی
1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
اصلاح گیاهان دارویی - استاد اکبرپور 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02      
روش ها در زیست فناوری - استاد شکرزاده 1397/12/02 1397/12/16 1398/01/22 1398/02/05 1398/02/19 1398/03/02