اخبار آموزش - کد صفحه : 180

 

 


کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع غذایی استاد قنبری از روزهای دوشنبه ساعت 10 الی 12 به روزهای یکشنبه از ساعت 13 الی 15 و کلاس 110 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )

کلاس درس ریاضی1 استاد تمیزکار ( مختص رشته مهندسی پزشکی ) از روزهای شنبه ساعت 10 الی 13 به روزهای سه شنبه از ساعت 10 الی 13 و کلاس 105 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )

کلاس درس زیست سلولی پیشرفته استاد محمدپور طبق زمانبندی زیر برگزار خواهد شد :

یکشنبه 1397/08/06 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/08/20 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/09/11 از ساعت 15 الی 17

یکشنبه 1397/09/18 از ساعت 15 الی 17 ( تاریخ درج خبر 1397/07/25)

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی از روزهای دوشنبه ساعت 8 الی 10 به روزهای چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 و کلاس 110 تغییر یافت. ( تاریخ درج خبر 1397/07/25 )


اولین جلسه کلاس درس بیوانفورماتیک مقطع کارشناسی ارشد روز پنجشنبه 3 آبان 1397 از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )

کلاس درس بیوفیزیک استاد سیفی روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ضمناً این کلاس از این پس روزهای دوشنبه از ساعت 16.30 الی 18 و در کلاس 109 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )

کلاس درس زراعت و باغبانی استاد منصوری روز چهارشنبه 25 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/24 )


کلاس درس تکامل استاد خدادادی روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/23 )

کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 24 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/23 )


کلاس درس مهندسی ژنتیک یوکاریوت ها استاد حیدری روزهای چهارشنبه از ساعت 15 الی 17 و در کلاس 103 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس شیوه های اصلاح و تغییر رفتار استاد رضایی راد روزهای یکشنبه از ساعت 15 الی 16 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس توانبخشی افراد با نیازهای خاص استاد مجتهدی روزهای سه شنبه از ساعت 14 الی 16 و در کلاس 110 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس کلیات روانپزشکی استاد مجتهدی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 108 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس پژوهش عملی - انفرادی استاد رسولی روزهای شنبه از ساعت 14 الی 15 و در کلاس 107 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روانشناسی سلامت استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 17.30 و در کلاس 106 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس آسیب شناسی اجتماعی استاد رضایی راد روزهای یکشنبه از ساعت 17 الی 18 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس مدیریت استرس استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 12 الی 13.30 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس آسیب شناسی روانی1 استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 13.30 الی 15 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روش تحقیق استاد محمودجانلو روزهای دوشنبه از ساعت 15 الی 16 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )

کلاس درس روش تحقیق استاد افضلی روزهای دوشنبه از ساعت 16 الی 17 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/22 )


کلاس درس اخلاق گروه 2 روز شنبه 21 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21 )

اولین جلسه آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری (مختص تمامی گروه های شنبه ) روز شنبه 28 مهر 1397 از ساعت 11 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21)

اولین جلسه آزمایشگاه درس شیمی1 استاد باقری (مختص تمامی گروه های سه شنبه ) روز سه شنبه 1 آبان 1397 از ساعت 11 و در کلاس 107 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21)

کلاس درس آزمون های روانشناختی1 استاد ملازاده روز یکشنبه 22 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/21 )


کلاس درس ایمونولوژی ( ایمنی شناسی ) استاد حیدری روز پنجشنبه 19 مهر 1397 از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 104 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/18 )

کلاس درس ایمنی زیستی استاد حیدری روز پنجشنبه 19 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/18 )


آزمون میان ترم درس شیمی2 استاد باقری روز دوشنبه 21  آبان1397  از ساعت 13.30 و در کلاس 110 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/17 )


کلاس درس آسیب شناسی روانی2 استاد فرجی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 103 برگزار می گردد. ضمناً اولین جلسه این درس روز دوشنبه 23 مهر 1397 برگزار می گردد.  ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )

کلاس درس بیوتکنولوژی میکروبی استاد کچبی مقطع کارشناسی روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 10 و در کلاس 105 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )

کلاس درس باکتری شناسی اختصاصی  استاد کچبی رشته بهداشت مواد غذایی روزهای دوشنبه از ساعت 10 الی 12 و در کلاس 110 برگزار می گردد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/16 )


کلاس درس شیمی آلی استاد ابراهیم زاده گروه شنبه روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار نمی شود. ضمناً کلاس فوق العاده این درس روز یکشنبه 15 مهر 1397 از ساعت 14 الی 17 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/12 )


کلاس درس میکروبیولوژی ( زیست میکروبی ) استاد اسلامی فر روزهای چهارشنبه از ساعت 3 الی 6 بعد از ظهر برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/11 )


کلاس درس اندیشه1 استاد شریعت نژاد روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/10 )


کلاس درس بیوشیمی بالینی استاد خنکدار روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس تکنیک های کاربردی بیوشیمی استاد خنکدار روز سه شنبه 10 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس زیست فناوری پروتئین استاد خنکدار روز پنجشنبه 12 مهر 1397 تشکیل می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس بیوتکنولوژی صنایع دارویی و غذایی استاد قنبری روز دوشنبه 9 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )

کلاس درس اکولوژی ( بوم شناسی ) استاد تمرتاش روز دوشنبه 9 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/09 )


کلاس درس مهندسی ژنتیک استاد حیدری ( مقطع کارشناسی ) از این پس روزهای چهارشنبه از ساعت 11 الی 13 و در کلاس 105 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/08 )

کلاس درس گیاهشناسی2 استاد گرامی از این پس روزهای چهارشنبه از ساعت 10.30 الی 12 و در کلاس 108 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/08 )


اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده (گروه شنبه ) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/04 )

اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده ( گروه دوشنبه ) روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


اولین جلسه کلاس درس ریاضی استاد افضلی ( گروه شنبه ) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

اولین جلسه کلاس درس ریاضی استاد افضلی ( گروه یکشنبه ) روز یکشنبه 15 مهر 1397 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

کلاس درس روانشناسی اجتماعی پیشرفته ( استاد محمودجانلو) رشته کارشناسی ارشد روانشناسی روز پنجشنبه 5 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )

کلاس درس مدیریت پروژه ( استاد تاج ور ) رشته کارشناسی ارشد فضای سبز روز پنجشنبه 5 مهر 1397 برگزار نمی شود. ( تاریخ درج خبر 1397/07/03 )


قابل توجه کلیه دانشجویان جدیدالورود مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته و کاردانی مؤسسه در سال 1397 :

به دلیل تمدید مهلت ثبت نام ورودی های جدید ، تمامی کلاس های مقاطع ذکر شده از روز شنبه 7 مهرماه 1397 برگزار خواهد شد.


کلاس درس متون روانشناسی2  به روز یکشنبه و ساعت 10.30 الی 12 و کلاس 108 منتقل شد. ( تاریخ درج خبر 1397/07/01 )


کلاس درس میکروب شناسی صنعتی مواد غذایی چهارشنبه ها از ساعت 13 و در کلاس 102 برگزار می شود. ( تاریخ درج خبر 1397/06/31 )


اولین جلسه کلاس درس شیمی آلی1 استاد ابراهیم زاده ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز دوشنبه 16 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


اولین جلسه کلاس درس ریاضی 1 ( مختص رشته زیست سلولی مولکولی ورودی سال 97) روز شنبه 14 مهر 1397 برگزار خواهد شد. ( تاریخ درج خبر 1397/06/27 )


برنامه تشکیل کلاس های یک هفته درمیان مؤسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 :

فیزیولوژی پس از برداشت پیشرفته - استاد اکبرپور

کشت بافت - استاد گرامی

مبانی نظری مهندسی فضای سبز - استاد آزادبخت

زیست فناوری دارویی - استاد اختری

فضای سبز عمودی - استاد داودی

مواد تنظیم کننده رشد - استاد گرامی

اجزاء ساختار منظر - استاد آزادبخت

 

1397/07/12 -1397/07/26 -1397/08/10 -1397/09/01 -1397/09/15 -1397/09/29 -1397/10/13


اصلاح گیاهان - استاد اکبرپور

مدیریت پروژه - استاد تاج ور

ژنتیک جمعیت تکمیلی - استاد محمدپور

مهندسی ژنتیک پروکاریوت ها - استاد مهدوی

شناسایی گیاهان بومی - استاد آزادبخت

تغذیه و متابولیسم - استاد بهمنیار

1397/07/05 - 1397/07/19 - 1397/08/03 - 1397/08/24- 1397/09/08- 1397/09/22 - 1397/10/06


آمار زیستی - استاد افضلی

ریاضی1 - استاد افضلی ( کلاس شنبه )

1397/07/14 - 1397/07/28 - 1397/08/12 - 1397/08/26 - 1397/09/10 - 1397/09/24 - 1397/10/08


 ریاضی1 - استاد افضلی ( کلاس یکشنبه )

1397/07/15 - 1397/07/29 - 1397/08/13 - 1397/08/27 - 1397/09/11 - 1397/09/25 - 1397/10/09