آشنایی با رشته زیست -علوم گیاهی - کد صفحه : 178

به نام خدا

آشنایی مختصری با رشته زیست شناسی علوم گیاهی

این رشته‌ یکی‌ از شاخه‌های‌ زیست‌شناسی‌ است‌ که دارای‌ زمینه‌های‌ مختلفی‌ مانند: گیاه‌ شناسی‌، فیزیولوژی‌ گیاهی‌، ژنتیک ، بیوشیمی و  سیستماتیک ‌ و... می باشد. گیاهان به دلیل استفاده های مختلفی از جمله غذایی و دارویی و صنعتی که برای بشر دارند، نقش آن را بیش از پیش مهم    می کند.

با توجه به گسترش تنوع گونه های گیاهی و به دلیل اقلیم مطلوب و خاصی که در کشور عزیزمان حکم فرماست متاسفانه مطالعات کمی در این زمینه صورت گرفته است، بخصوص در زمینه ی شناخت گیاهان دارویی و صنعتی و فرآوریی آنها که امید آن می رود کارشناسان و محققان این بخش با علاقمندی خود و کسب دانش و تجربه در این زمینه بتوانند بستر لازم را جهت تولید داروهای گیاهی و ترکیبات صنعتی فراهم آورند. علاوه بر آن فارغ التحصیلان این رشته می توانند با مطالعه سیستماتیکی، ژنتیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان کمکی بسیار عمده ای به بخش کشاورزی نمایند و با بکارگیری از دانش زیست فناوری( بیوتکنولوژی)، خود کفایی را در این زمینه ایجاد نمایند تا به اقتصاد کشور کمک زیادی شود. بدون شك متخصصان و محققان علوم گياهي دراين زمينه نقشي عمده واساسي دارند و حضور کارشناسان‌ علوم‌ گیاهی‌ در مؤسسه‌های‌ تحقیقاتی‌ و اجرایی‌ کشور امری‌ ضروری‌ است‌ تا بتوانند به این مهم برسند.

 فارغ التحصیلان این رشته می توانند در وزارت آموزش وپرورش و مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي بخصوص در زمینه های پژوهشی در ارتباط با گیاهان دارویی و داروسازی و مراکز صنعتی که با گیاهان سروکار دارند و همچنین سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري، وزارت كشاورزي جذب شوند. هم چنين یک متخصص علوم گياهي مي تواند در موسسه هاي خصوصي در ایجاد گلخانه و کشت گیاهان و پرورش گل وگياه بویژه گیاهان زینتی و ... مشغول به كارشود.